Διαδραστική Τάξη

Στα τμήματα προνηπίων και νηπίων έχουν τοποθετηθεί διαδραστικοί πίνακες. Τα παιδιά με τη βοήθεια της αφής δημιουργούν σχήματα, ζωγραφίζουν, αντιστοιχίζουν και συγκρίνουν μεγέθη, σχηματίζουν εικόνες, συνθέτουν παραμύθια γράφουν αριθμούς και γράμματα.

Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για μια μέθοδο που χρησιμοποιούν τα περισσότερα ευρωπαϊκά νηπιαγωγεία, με τον διαδραστικό πίνακα να γίνεται το «δεξί χέρι» της νηπιαγωγού αλλά και να κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος.