Εκπαίδευση STEM

Η εκπαίδευση STEM βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες γνώσεων, την επιστήμη (science), την τεχνολογία (technology), τη μηχανική (engineering) και τα μαθηματικά (mathematics).

Μέσα από την εκπαίδευση STEM τα παιδιά προσεγγίζουν από νωρίς τα συγκεκριμένα γνωστικά πεδία. Με μεθόδους έρευνας και βιωματικής εκπαίδευσης ενθαρρύνονται, εξερευνούν, παρατηρούν, ενσωματώνουν τις επιστημονικές γνώσεις που λαμβάνουν και αποκτούν δεξιότητες συλλογισμού.