Εκπαιδευτικη Προσέγγιση STEM – LSC

STEM – Ρομποτική

Εκπαιδευτική προσέγγιση STEM

Τα παιδιά από τον πρώτο χρόνο της ζωής τους έχουν εξαιρετικές δυνατότητες για μάθηση. Δυστυχώς αργότερα στα περισσότερα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, οι μαθητές εξελίσσονται σε παθητικούς δέκτες γνώσης, καθώς η γνώση "επιβάλλεται" με συγκεκριμένο τρόπο και περιεχόμενο.

Εδώ λοιπόν διαφοροποιείται και υπερτερεί η εκπαιδευτική προσέγγιση STEM (Science,Technology, Engineering and Mathematics )

Καθώς με εργαλεία το παιχνίδι και την έρευνα τα παιδιά προσεγγίζουν τις επιστήμες με δημιουργικότητα, πνεύμα συνεργασίας και αποδοτικότερη κατανόηση γνωστικών πεδίων από τον χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Τα παιδιά ενθαρρύνονται, καθοδηγούνται να εξερευνήσουν, να παρατηρήσουν, να κάνουν προβλέψεις, να ενσωματώσουν τη μάθησή τους. Η σχέση μεταξύ της πρώιμης παιδικής ηλικίας και του STEM είναι αδιαμφισβήτητη.

Η πρώιμη έκθεση στο STEM υποστηρίζει τη γενική ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών, αναπτύσσονται νωρίς η κριτική σκέψη και οι δεξιότητες συλλογισμού.

Κάθε μαθητής παίζει, ερευνά, σκέφτεται, καταλαβαίνει και μαθαίνει πως να μαθαίνει.