Η φιλοσοφία μας

Το Ελληνοβρετανικό Νηπιαγωγείο LSC, είναι ένα σύγχρονο ιδιωτικό νηπιαγωγείο για παιδιά από 3.5 έως 6 ετών. Σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον τα παιδιά εξοικειώνονται με την Αγγλική και Ελληνική Γλώσσα μέσα από τη βιωματική εκπαίδευση.

Η ομάδα μας απαρτίζεται από επαγγελματίες εκπαιδευτικούς με πολυετή εμπειρία στο εξωτερικό (Αυστραλία και Αγγλία) σε παιδαγωγικά συστήματα που εστιάζουν στην κοινωνική παιδεία και σε πρακτικές μιας διαφορετικής φιλοσοφίας. Είμαστε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία.

Τα παιδιά εξερευνούν, ανακαλύπτουν, κατανοούν μέσα από τη βιωματική μάθηση και το πρόγραμμα δίγλωσσης εκπαίδευσης. Σας καλούμε λοιπόν να συμμετέχετε και εσείς σε αυτό το ταξίδι δημιουργίας και γνώσης.

Είναι σημαντικό τα παιδιά να αποκτούν βάσεις από την προσχολική ηλικία και το νηπιαγωγείο LSC θα βοηθήσει ώστε οι μικροί μαθητές να αποκτήσουν θετικές εικόνες και εμπειρίες από την πρώτη τους επαφή με το σχολείο.