Πρόγραμμα Επιδότησης Διδάκτρων – LSC

Πρόγραμμα Επιδότησης Διδάκτρων 2018 - 2019

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται από το Ελληνοβρετανικό Νηπιαγωγείο LSC και από Έλληνες του εξωτερικού. Δημιουργήθηκε να αυξήσει τη συμμετοχή στην ποιοτική προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα της κρίσης η οποία βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Δικαίωμα ένταξης σε αυτό το πρόγραμμα έχουν όσοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ . Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο νηπιαγωγείο.