Διγλωσσία – LSC

Διγλωσσία

Στο LSC παράλληλα με την ελληνική γλώσσα το παιδί διδάσκεται και την αγγλική ,από αγγλόφωνους παιδαγωγούς. Δεν απαιτείται γραφή και διάβασμα ,έμφαση δίνεται μόνο στον προφορικό λόγο και την προφορά.

Σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών η προσχολική ηλικία είναι η καλύτερη περίοδος για να μάθει ένα παιδί να μιλά την ξένη γλώσσα σαν τη μητρική του.

Τα παιδιά έρχονται σε καθημερινή επαφή με την αγγλική γλώσσα μέσα από την εναλλαγή δημιουργικών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων , θεατρικό παιχνίδι, τραγούδια ,παραμύθια και γλωσσολογικά παιχνίδια .

Η εμπειρία μας έχει δείξει πως με αυτόν τον τρόπο η ξένη γλώσσα γίνεται βίωμα και η εκμάθησή της ευκολότερη . Τα παιδιά μπορούν να ανακαλύψουν από νωρίς τη μαγεία των αγγλικών και να μάθουν τη γλώσσα και την κουλτούρα της χώρας , με πρωτότυπους και ευχάριστους τρόπους .