Δίγλωσση εκπαίδευση

Στο LSC παράλληλα με την Ελληνική Γλώσσα τα παιδιά διδάσκονται και την Αγγλική από native speaker εκπαιδευτικούς. Δίνεται έμφαση στην εκμάθηση του προφορικού λόγου και της προφοράς έτσι ώστε οι μικροί μαθητές να μπορούν να ομιλούν την Αγγλική όπως και τη μητρική τους γλώσσα.

Μέσα από τη βιωματική εκπαίδευση, όπως τα θεατρικά, τα τραγούδια, τα παραμύθια και τα γλωσσολογικά παιχνίδια, οι μαθητές αφομοιώνουν καλύτερα τα Αγγλικά και ανακαλύπτουν τη μαγεία της γλώσσας και την κουλτούρα της χώρας.