Παιδαγωγική ομάδα – LSC

Παιδαγωγική Ομάδα

Οι εκπαιδευτικοί του LSC είναι έμπειροι νηπιαγωγοί πανεπιστημιακού επιπέδου και επιστήμονες παιδαγωγοί διαφόρων ειδικοτήτων. Μέσα από σεμινάρια και συνέδρια επιμορφώνονται συνεχώς ,καθώς το LSC έχει ως βασικό του μέλημα να αποτελεί μια κοινότητα μάθησης όχι μόνο για μικρούς αλλά και για μεγάλους.