Ψυχοπαιδαγωγική Ομάδα

Στόχος της Ψυχοπαιδαγωγικής ομάδας στο Νηπιαγωγείο είναι η ανίχνευση γλωσσικών, κινητικών και συναισθηματικών δυσκολιών του μαθητή, με σκοπό τη δυνατότητα της αξιολόγησης για έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανών αναπτυξιακών διαταραχών. Η Ψυχοπαιδαγωγική Ομάδα αποτελείται από παιδοψυχολόγο, εργοθεραπεύτρια και λογοθεραπεύτρια.

Η διερεύνηση γίνεται στο χώρο του σχολείου μέσω της παρατήρησης του μαθητή στις ομαδικές δραστηριότητες, μέσα και έξω από την τάξη αλλά και της ατομικής του συνεκτίμησης.