Ψυχοπαιδαγωγική Ομάδα – LSC

Ψυχοπαιδαγωγική Ομάδα

Η προσχολική ηλικία είναι μια κρίσιμη περίοδος κατά την οποία μπαίνουν οι βάσεις για όλους τους τομείς ανάπτυξης του ανθρώπου.

Στόχος της Ψυχοπαιδαγωγικής ομάδας στο Νηπιαγωγείο είναι η ανίχνευση γλωσσικών, κινητικών και συναισθηματικών δυσκολιών του μαθητή, με σκοπό τη δυνατότητα της αξιολόγησης για έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανών αναπτυξιακών διαταραχών.

Η διερεύνηση γίνεται στο χώρο του σχολείου μέσω της παρατήρησης του στις ομαδικές δραστηριότητες, μέσα και έξω από την τάξη αλλά και της ατομικής του συνεκτίμησης.

Η Ψυχοπαιδαγωγική Ομάδα αποτελείται από παιδοψυχολόγο, εργοθεραπεύτρια και λογοθεραπεύτρια.

Σε επίπεδο παρέμβασης, η στενή συνεργασία της ομάδας με τους εκπαιδευτικούς αποσκοπεί στη δημιουργία ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιούνται προγραμματισμένες συμβουλευτικές συναντήσεις με τους γονείς, όταν κρίνεται απαραίτητο.