Εκπαιδευτικό Σύστημα

Στο LSC συνδυάζουμε το βρετανικό πρόγραμμα "British Curriculum EYFS-Early Years Foundation Stage" και τις αρχές του προγράμματος "Open Class School", ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε από την Αγγλία και διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα.

Το EYFS καθορίζει τα πρότυπα προσχολικής αγωγής που πρέπει να πληρούνται ώστε να διασφαλίζεται ποιότητα και συνέπεια σε όλη τη διάρκεια της προσχολικής αγωγής.

Τα παιδιά μαθαίνουν και αναπτύσσονται καλά σε δημιουργικό περιβάλλον ενθάρρυνσης, όπου οι εμπειρίες τους ανταποκρίνονται στις ατομικές τους ανάγκες και υπάρχει στενή συνεργασία των εκπαιδευτικών και των γονέων.

Το πλαίσιο καλύπτει την εκπαίδευση και τη φροντίδα των παιδιών καθ'ολη τη διάρκεια της προσχολικής αγωγής.

Χαρακτηριστικό του "Open Class School," είναι ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να κατευθύνεται από το ίδιο το παιδί. Τα παιδιά χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία τους σε τμήματα. Οι αίθουσες διαμορφώνονται σε ιδιαίτερους χώρους ή "γωνιές" όπου το παιδί μέσα από το παιχνίδι και την παρατήρηση καλείται να εκδηλώσει απορίες και να τις εκφράσει στην ομάδα του βρίσκοντας λύσεις και απαντήσεις . Μέσα από το παιχνίδι και την παρατήρηση, με μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση ανακαλύπτει και άρα κατακτά , οτιδήποτε μέχρι εκείνη τη στιγμή του ήταν άγνωστο. Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται, αποκτά αυτοπεποίθηση και αναπτύσσει διαρκή αγάπη για μάθηση.

Η προσχολική αγωγή είναι μια αγωγή η οποία ασκείται στο παρόν αλλά συμβάλλει στη διαμόρφωση του μετέπειτα ανθρώπου, χαρακτηριστικό των προγραμμάτων αυτών είναι η διαπαιδαγώγηση του παιδιού μέσα από ένα σύστημα που του επιτρέπει να είναι χαρούμενο , να αναπτύξει την κοινωνικότητα του , να αυτοπροωθήσει την προσωπικότητα του, να καλλιεργηθεί και να εκπολιτιστεί.