Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

 • Γλώσσα
 • Μαθηματικά (Μοντεσσοριανό μαθηματικό πρόγραμμα)
 • Αγγλικά (Εκμάθηση αγγλικής, από παιδαγωγούς native speakers)
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Εκπαίδευση STEM
 • Φυσικές Επιστήμες
 • Μουσική Αγωγή
 • Εικαστική Αγωγή
 • Θεατρικό Παιχνίδι
 • Περιβαλλοντική Αγωγή
 • Πληροφορική
 • Φυσική Αγωγή
 • Δανειστική Βιβλιοθήκη
 • Πρόγραμμα Προετοιμασίας Των Μαθητών Για Α' Δημοτικού

Γλώσσα

Γλώσσα2
Με χρήση διαδραστικού πίνακα

Μαθηματικά (Μοντεσσοριανό μαθηματικό πρόγραμμα)

Μοντεσσοριανό μαθηματικό πρόγραμμα

Αγγλικά (Εκμάθηση αγγλικής, από παιδαγωγούς native speakers)

Εκμάθηση αγγλικής, από παιδαγωγούς native speakers

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Εκπαίδευση STEM

Φυσικές Επιστήμες

Μουσική Αγωγή

Εικαστική Αγωγή

Θεατρικό Παιχνίδι

Περιβαλλοντική Αγωγή

Πληροφορική

Φυσική Αγωγή

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Πρόγραμμα Προετοιμασίας Των Μαθητών Για Α' Δημοτικού